BUSINESS OFFICE

Investujeme vlastní kapitál a spravujeme fondy kvalifikovaných investorů

Držíme majetkové podíly v pečlivě vybraných projektech zaměřených na strategické segmenty a klíčovou infrastrukturu.

BUSINESS OFFICE

Investujeme vlastní kapitál a spravujeme fondy kvalifikovaných investorů

Držíme majetkové podíly v pečlivě vybraných projektech zaměřených na strategické segmenty a klíčovou infrastrukturu.

BUSINESS OFFICE

Investujeme vlastní kapitál a spravujeme fondy kvalifikovaných investorů

Držíme majetkové podíly v pečlivě vybraných projektech zaměřených na strategické segmenty a klíčovou infrastrukturu.

Investiční portfolio

Energetika

Držíme obchodní podíly ve zdrojích obnovitelné energie.

Energetika

Držíme obchodní podíly ve zdrojích obnovitelné energie.

Energetika

Držíme obchodní podíly ve zdrojích obnovitelné energie.

Nemovitosti

Portfolio tvoří kancelářské prostory, obchodní centra a retail parky.

Nemovitosti

Portfolio tvoří kancelářské prostory, obchodní centra a retail parky.

Nemovitosti

Portfolio tvoří kancelářské prostory, obchodní centra a retail parky.

Technologie a IT

Investujeme do softwarových a IT řešení v automotive segmentu.

Technologie a IT

Investujeme do softwarových a IT řešení v automotive segmentu.

Technologie a IT

Investujeme do softwarových a IT řešení v automotive segmentu.

AXELOR - BUSINESS OFFICE

Strategie, vize a silné principy

Dlouhodobě spoluvlastníme a spravujeme investice v energetice, nemovitostech a IT službách, Klíčových oblastech infrastruktury současnosti i dalších generací.

Dlouhodobě spoluvlastníme a spravujeme investice v energetice, nemovitostech a IT službách, Klíčových oblastech infrastruktury současnosti i dalších generací.

Dlouhodobě spoluvlastníme a spravujeme investice v energetice, nemovitostech a IT službách, Klíčových oblastech infrastruktury současnosti i dalších generací.

Geografické hranice nám nebrání plně využívat schopnost nakupovat a řídit společnosti v rámci celé Evropy. Za hranicemi ČR se nachází téměř 50 % našeho portfolia.

Všechny investice aktivně spoluřídíme, určujeme jejich směřování a za jejich fungování přebíráme svůj díl zodpovědnosti.

Kapitál alokujeme do kvalitně fungujících společností a projektů. Vyhýbáme se start-upům a rizikovým investicím.

Pavel Svoreň

Odvaha být první přináší zodpovědnost, tvrdou práci i úspěchy.

Odvaha být první přináší zodpovědnost, tvrdou práci i úspěchy.

Odvaha být první přináší zodpovědnost, tvrdou práci i úspěchy.

Naše principy

Aktivní správa investic a podpora projektů

Jasná a dlouhodobá strategie

Důraz na udržitelnost a etické standardy

Multi-oborovost a zdravá míra diverzifikace

Naše principy

Aktivní správa investic a podpora projektů

Jasná a dlouhodobá strategie

Důraz na udržitelnost a etické standardy

Multi-oborovost a zdravá míra diverzifikace

NAŠI PARTNEŘI ŘÍKAJÍ

"Fond WATT & BUILD, patřící skupině Axelor, jsme si vybrali jako hlavního finančního partnera pro společné developování solárních elektráren ve Španělsku. Oslovila nás především detailní znalost oboru a schopnost strukturovat i obtížné transakce."

Jose Liquete, CEO Arconi

NAŠI PARTNEŘI ŘÍKAJÍ

"Fond WATT & BUILD, patřící skupině Axelor, jsme si vybrali jako hlavního finančního partnera pro společné developování solárních elektráren ve Španělsku. Oslovila nás především detailní znalost oboru a schopnost strukturovat i obtížné transakce."

Jose Liquete, CEO Arconi

Kde působíme

Kde působíme

Axelor business office

Kontaktujte nás

Business park Vlněna, Vlněna 5,

602 00 Brno


Datová schránka: 3q452u7

IČO: 02233401

Axelor business office

Kontaktujte nás

Business park Vlněna, Vlněna 5,

602 00 Brno


Datová schránka: 3q452u7

IČO: 02233401